تولید اولین سریال پیش درآمد «بازی تاج و تخت» لغو شد

تولید اولین سریال پیش درآمد «بازی تاج و تخت» لغو شد


شبکه اچ‌بی‌او تصمیم گرفته نسخه آزمایشی (پایلوت) اولین سریال پیش درآمد «بازی تاج و تخت» را که داستانش چندهزار سال قبل از ماجراهای سریال اصلی می‌‌گذشت متوقف کند‌ به این ترتیب تولید این سریال که نومی واتس در آن بازی می‌کرد، لغو شد.