جواد شمقدری: اکران «خانه پدری» جنایت فرهنگی است!

جواد شمقدری: اکران «خانه پدری» جنایت فرهنگی است!


جواد شمقدری رئیس پیشین سازمان سینمایی که فیلم «خانه پدری» در زمان مدیریت او توقیف شد، اکران این فیلم کیانوش عیاری را «جنایت فرهنگی» دانست.