ذهن و قدرت طراحی تومویوکی تاناکا، آنقدر توانمند است که گویی یک دستگاه عظیم MRI برای شهر توکیو است!

ذهن و قدرت طراحی تومویوکی تاناکا، آنقدر توانمند است که گویی یک دستگاه عظیم MRI برای شهر توکیو است!

چنین می‌ماند که چشم‌های تومویوکی تاناکا، می‌توانند آن سوی دیوارها و اعماق زمین را به راحتی ببینند. طراحی‌های او با قلم خودکار از ساختمان‌ها و جاده و مترو و ایستگاه‌ها آنقدر دقیق و زیباست که اصلا نمایشگاه‌هایی از آثار او تا به حال برپا شده است.

او جزئیات را به راحتی به ذهن می‌سپارد و بعد روی کاغذ می‌آورد. چیزهایی مانند نمای بیرونی ساختمان‌ها، محوطه درونی آنهها، نسبت‌ها و پرسپکتیوها.

او ژرفای زمین را در آثار خود شکافته و توانسته هزارتوی متروهای گسترده زیرزمین توکیو را بکشد. ایستگاه‌ها شیبویا و نیز شینجوکو را به زیبایی ترسیم کرده است.

مثل اینکه او یک دستگاه MRI بزرگ است که می‌توانند ساختمان‌ها را به دقت و لایه و لایه ترسیم کند.

تبلیغ:
دوره آموزش الکترونیکی: پداگوژی، ابزارها و تولید محتوای آموزشی

البته او پیش از ترسیم آثار خود یک هفته‌ای تحقیق می‌کند. اما دیگر به جز این هیچ خبری از مدل‌سازی کامپیوتری نیست و بعد این یک هفته همه کار را قلم می‌کند و خیلی به سرعت اثر را می‌کشد.

منبع wired