سخنرانی پذیرش جایزه جین فوندا حین دستگیر شدن

سخنرانی پذیرش جایزه جین فوندا حین دستگیر شدن


جین فوندا بازیگر سرشناس آمریکایی که برای سومین بار حین برگزاری تظاهرات حامیان محیط زیست در مقابل مجلس نمایندگان در پایتخت آمریکا دستگیر شد، شرکت کنندگان مراسم اهدای جوایز بافتا لس آنجلس را غافلگیر کرد.