سوره فلق

شماره آیهآیهترجمه فارسی
یکبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِبگو: پناه مى‌برم به خداوند سپيده‌دم،
دومِنْ شَرِّ مَا خَلَقَاز شر آنچه آفريده است
سهوَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَو از شر شب تاريك آنگاه كه در آيد
چهاروَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِو از شر زنان دمنده در گره‌ها- زنان جادوگر-
پنجوَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَو از شر هر بدخواه- حسود- آنگاه كه بدخواهى كند.