مقاله مهم مارتین اسکورسیزی درباره دلایل مخالفتش با فیلم‌های مارول

مقاله مهم مارتین اسکورسیزی درباره دلایل مخالفتش با فیلم‌های مارول


مارتین اسکورسیزی در مقاله‌ای که در روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرده، به شکل تفصیلی دلیل مخالفتش با فیلم‌های دنباله‌دار مارول را توضیح داده و بار دیگر تاکید کرده که سینما را به عنوان یک شکل هنری ترجیح می‌دهد و نه محصولی برای مصرف فوری.