مقررات رای‌گیری رشته بهترین فیلم بین‌المللی اسکار تغییر کرد

مقررات رای‌گیری رشته بهترین فیلم بین‌المللی اسکار تغییر کرد


آکادمی اسکار مقررات مربوط به رای دادن در رشته بهترین فیلم بین‌المللی -که تا سال گذشته با عنوان رشته بهترین فیلم خارجی زبان شناخته می‌شد- را تغییر داده و در شیوه جدید تعداد بیشتری از اعضا می‌توانند نامزدهای نهایی این رشته را از میان ده نامزد اولیه انتخاب کنند.