میرکریمی کنار گذاشته شد، عسگرپور دبیر جشنواره جهانی فجر شد

میرکریمی کنار گذاشته شد، عسگرپور دبیر جشنواره جهانی فجر شد


رئیس سازمان سینمایی اعضای شورای سیاست گذاری و دبیر سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر را منصوب کرد که بر اساس احکام او رضا میرکریمی از دبیری جشنواره کنار گذاشته شد و محمدمهدی عسگرپور این سمت را بر عهده گرفت.